Νέος δικτυακός κόμβος πληροφόρησης για τις προκηρύξεις του Γ΄ ΚΠΣ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ενός νέου δικτυακού κόμβου πληροφόρησης για τις προκηρύξεις των διαφόρων προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Στον κόμβο http://info.3kps.gr που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να ενημερωθούν για τα επιχειρησιακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση από τους αρμόδιους φορείς, εισάγεται και στη βάση δεδομένων του κόμβου).

http://www.info3kps.gr/
http://www.go-online.gr/news/article.html?article_id=2154&PHPSESSID=9b8343a8d92834d830bd1b9fbc0a82a7