Προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης: Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για τη μείωση της απασχόλησης στην επόμενη δεκαετία

Στην επόμενη δεκαετία, η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να επιφέρει την εξάλειψη περίπου 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας παγκοσμίως, προκαλώντας μια σοβαρή κρίση απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι μία στις 11 θέσεις εργασίας στον πλανήτη θα εξαφανιστεί, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, οι κυβερνήσεις και οι παγκόσμιοι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν σε πολιτικές και νομοθεσία που θα διασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη των πολιτών που θα μείνουν άνεργοι λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Αν δεν υιοθετηθούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μαζικής ανεργίας που προβλέπεται, ο κόσμος θα αντιμετωπίσει σοβαρές κοινωνικές αναταραχές.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουμε βιώσει μια σειρά από δυσμενείς συγκυρίες, γνωστές ως “τέλεια καταιγίδα”, που περιλαμβάνουν πολέμους, κλιματική κρίση, οικονομική ύφεση, ενεργειακή έλλειψη, και επισιτιστικές κρίσεις. Αν δεν αντιδράσουμε αποτελεσματικά στις εξελίξεις στην τεχνολογία, αυξάνοντας παράλληλα τις προσπάθειες προετοιμασίας, το μέλλον μας μπορεί να γίνει ακόμα πιο αβέβαιο.

Ήδη ακούμε φωνές που υποστηρίζουν τη θέσπιση του Ενιαίου Βασικού Εισοδήματος (Universal Basic Income), ακόμα και από επαγγελματίες του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσωρινή λύση, παρέχοντας βασική οικονομική ασφάλεια σε εκείνους που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους λόγω της τεχνολογικής αυτοματοποίησης.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να επενδύσουμε σε εκπαίδευση και κατάρτιση για να εξοπλίσουμε τους εργαζόμενους με νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Μόνο με έξυπνες πολιτικές και στρατηγικές μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος θα εξυπηρετεί τον πληθυσμό, αντί να προκαλεί κοινωνικές ανισότητες και αναταραχές.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να δούμε τη τεχνολογική απώλεια θέσεων εργασίας ως μια ευκαιρία για αλλαγή. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής όλων.

Σημαντικά σχετικά podcast: