Μάιος 2013

Καμία εικόνα

Ετήσια αναφορά INHOPE 2012: Making a Real Difference!

SafeLine: Δελτίο Τύπου Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Ετήσια αναφορά INHOPE 2012: Making a Real Difference! Ο INHOPE (www.inhope.org), ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου, δημοσίευσε την ετήσια αναφορά για το 2012, στην οποία καταγράφονται όλες οι…