εκπαίδευση

Education in the era of artificial intelligence

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Προς μια Σύγχρονη Πραγματικότητα

Περίληψη:

Καθώς παρακολουθούμε τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι προφανές ότι η εκπαίδευση χρειάζεται άμεση αναμόρφωση για να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Παρά την τεχνολογική πρόοδο που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, η εκπαίδευση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην μνημονευτική προσέγγιση. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προχωρημένων δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως καίρια για την προετοιμασία μαθητών για έναν κόσμο που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή εξέλιξη.


Ηλεκτρονικά παιχνίδια και παιδιά: Πόσο τα βοηθάνε και γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί το gamification στην εκπαίδευση

Η gamification είναι η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, με σκοπό να καθιστά τη διαδικασία εκπαίδευσης πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική για τα παιδιά. Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες σε διάφορους τομείς, όπως η μαθηματική κατανόηση, η γλωσσική ανάπτυξη, η επιστημονική σκέψη και η εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Παραδείγματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι τα παιχνίδια μαθηματικών και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες για την εκμάθηση νέων γλωσσών. Η gamification μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας των παιδιών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλα παιδιά.


Η Εκπαίδευση και η Τεχνητή Νοημοσύνη: Προβλέψεις για το Μέλλον και Προκλήσεις για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και διδάσκουμε. Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, υπάρχουν επίσης…


Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών μας

Ο Elon Musk βρίσκετε στα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα με τα διαστημόπλοια και τους ηλιακούς συλλέκτες και τα gigafactories και τις αποικίες του στον Άρη και σήραγγες μεταφοράς και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και αυτό οδηγούμενα αυτοκίνητα….