Φεβρουάριος 2023

education artificial intelligence

Ας πούμε όχι στην απομνημόνευση που επιμένει η εκπαίδευση

Διαβάζουμε καθημερινά για τεχνητή νοημοσύνη που περνά επιτυχώς εξετάσεις πτυχίου σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πόσο λάθος είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα που επιμένουν στην αποστήθιση γνώσης και αξιολογούν βάση αυτής και δεν…