Βιβλία από το … Star Trek

Το “μαγικό βιβλίο” είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε έναν χρήστη να κοιτάξει μέσω μιας ειδικής φορητής συσκευής χειρός με μια ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή και να δει τα τρισδιάστατα μοντέλα να εμφανίζονται πάνω από πραγματικά βιβλία. Αυτή η συσκευή μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως για παράδειγμα από εκπαιδευτικούς, από πωλητές που θα παρουσιάζουν τα προϊόντα τους με 3Δ τρόπο, από αρχιτέκτονες που θα προβάλουν τα κτίρια τους στους υποψήφιους αγοραστές κλπ

http://www.hitlabnz.org/blackmagic/project.htm