Αναπροσαρμογή Firefox (1.0.5)

Οι χρήστες του Firefox καλούνται να ενημερώσουν το λογισμικό του browser τους, μετά από την ανακάλυψη ευπαθειών ασφάλειας.
Η έκδοση 1.0.5 του δημοφιλούς browser διορθώνει εννέα bugs ασφάλειας ενσωματώνοντας και βελτιώσεις σταθερότητας.
Η προειδοποίηση ασφαλείας της Secunia, χαρακτηρίζει το update σαν “ιδιαίτερα κρίσιμο”.
Το ίδρυμα Mozilla υπόσχεται να απελευθερώσει κι ένα σχετικό υποσύνολο patches για το Thunderbird του.

http://www.mozilla.org/products/firefox/index.html
http://www.theregister.co.uk/2005/07/13/firefox_update/