Απρίλιος 2023

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και παιδιά: Πόσο τα βοηθάνε και γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί το gamification στην εκπαίδευση

Η gamification είναι η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, με σκοπό να καθιστά τη διαδικασία εκπαίδευσης πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική για τα παιδιά. Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες σε διάφορους τομείς, όπως η μαθηματική κατανόηση, η γλωσσική ανάπτυξη, η επιστημονική σκέψη και η εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Παραδείγματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι τα παιχνίδια μαθηματικών και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες για την εκμάθηση νέων γλωσσών. Η gamification μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας των παιδιών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλα παιδιά.


Έρχονται τα αυτόνομα websites με περιεχόμενο που έχει γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη

Κάπως έτσι θα φτάσουμε και στην εποχή των αυτόνομων websites, αυτόματου περιεχομένου με κείμενα που θα έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και θα έχουν δημοσιευτεί επίσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.Το μεγάλο ρίσκο σε αυτήν την νέα…


Η Εκπαίδευση και η Τεχνητή Νοημοσύνη: Προβλέψεις για το Μέλλον και Προκλήσεις για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και διδάσκουμε. Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, υπάρχουν επίσης…