Νοέμβριος 2023

Education in the era of artificial intelligence

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Προς μια Σύγχρονη Πραγματικότητα

Περίληψη:

Καθώς παρακολουθούμε τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι προφανές ότι η εκπαίδευση χρειάζεται άμεση αναμόρφωση για να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Παρά την τεχνολογική πρόοδο που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, η εκπαίδευση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην μνημονευτική προσέγγιση. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προχωρημένων δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως καίρια για την προετοιμασία μαθητών για έναν κόσμο που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή εξέλιξη.