Ιανουάριος 2024

Προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης: Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για τη μείωση της απασχόλησης στην επόμενη δεκαετία

Στην επόμενη δεκαετία, η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να επιφέρει την εξάλειψη περίπου 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας παγκοσμίως, προκαλώντας μια σοβαρή κρίση απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι μία στις 11 θέσεις εργασίας στον πλανήτη…