1.000.000 € για το portal του Δήμου Αθηναίων

1.000.000 ευρώ δαπανήθηκαν για το portal του Δήμου Αθηναίων, το οποίο βασίστηκε σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα.

Ανάπτυξη και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του Δήμου Αθηναίων

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
ΜΕΤΡΟ 2.2. – “Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη”
Διάρκεια του έργου: 24 μήνες
Προϋπολογισμός: 942.105,58 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Πληροφορικής

Αντικείμενο του Έργου είναι:
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της δικτυακής πύλης
Λειτουργία και συντήρηση της δικτυακής πύλης

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

http://www.cityofathens.gr/
http://www.blogspace.gr/city-of-athens-portal/2008/01/05/
http://www.neolaia.gr/wordpress/index.php/2008/01/05/dimos-a8ineon-0-athens-municipality-of/
http://rec-on.blogspot.com/2008/01/site.html
http://www.entelia.gr/el/node/99