Για όσους πιστεύουν ότι η Cobol έχει πεθάνει…

… τους ενημερώνουμε πως όχι μόνο ζει και βασιλεύει, αλλά η Micro Focus η εταιρεία δηλαδή που την έχει δημιουργήσει, ετοιμάζει και έκδοση για Linux!

http://www.vnunet.com/news/1157461
http://www.cobolportal.com/index.asp?bhcp=1