Για να μην αναφερόμαστε μόνο στα διορθωτικά patches της Microsoft…

Η Oracle αποφάσισε να κυκλοφορεί τα patches για τα προγράμματα της σε μηνιαία βάση μετά από μια παρόμοια κίνηση της microsoft που πλέον προγραμματισμένα κυκλοφορεί τα βελτιωτικά ή διορθωτικά αρχεία για τα δικά της προγράμματα.

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story2&u=/nf/20040823/tc_nf/26501