Για επίδοξους Open Source Developers

Η ομάδα ανάπτυξης του FreeBSD (Unix λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα) δημιούργησε μια σελίδα που παραθέτει ιδέες και προτάσεις για developers που θέλουν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του. Τα προτεινόμενα projects χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες :

1. File System
2. Kernel
3. Networking
4. Security
5. Userland / Installation tools

Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε!

Περισσότερα :
FreeBSD