Χωρίς IE τα Windows 7

Η Microsoft φαίνεται πως δεν εχει καμμιά διάθεση εμπλοκής  σε οποιαδήποτε  δικαστική διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις κατηγορίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού  κι έτσι αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω όσον αφορά την προεγκατάσταση του Internet Explorer στα νέα Windows. Η  εγκατάσταση λοιπόν του IE 8 θα είναι προαιρετική κατά την διάρκεια εγκατάστασης των Windows 7 .

Η  δυνατότητα αυτή θα υπάρχει μόνο στα αντίγραφα των Windows 7 που θα πουληθούν στην Ευρώπη,  αλλά μπορεί να αποτελέσει και μια δοκιμή ως προς την αντίδραση της εταιρίας σε οποιαδήποτε κατηγορία για αθέμιτο ανταγωνισμό στο μέλλον και σε άλλες περιοχές.

Δεν μπορεί να λεχθεί προς το παρόν αν η αφαίρεση του ΙΕ από το λειτουργικό σύστημα επηρεάζει κι άλλες περιοχές του λειτουργικού, αλλά  η εξέλιξη αυτή από την μία δίνει  μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες ως προς την εγκατάσταση του λειτουργικού  και   από την άλλη γλιτώνει την Microsoft από την επιβολή κυρώσεων από πλευράς ΕΕ.

http://www.techspot.com/news/33792-microsoft-makes-ie8-optional-in-windows-7.html