Υπηρεσία Google για e-shopping

Ακόμη μία υπηρεσία του Google που βρίσκεται σε Beta έκδοση!
Πρόκειται για μία μηχανή αναζήτησης για on-line αγορές προϊόντων. Με μία απλή εισαγωγή του προϊόντος μπορεί να δει κανείς αμέσως τιμές και κατάστημα που θα το βρει.
Δίνει επίσης τη δυνατότητα να ταξινομηθούν τα αποτελέσματα κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά με βάση την τιμή. Ενώ ακόμα μπορεί να κανείς να ορίσει ένα διάστημα τιμών σε δολλάρια!

link:
http://froogle.google.com