22% των εγκατεστημένων Windows είναι πειρατικά, 2.6εκατ. είναι γνήσια?

Το εργαλείο αντιπειρατείας της Microsoft, γνωστό ως Windows Genuine Advantage, χρησιμοποιείται εδώ και 30 μήνες. Από τότε, 512 εκατομμύρια έχουν προσπαθήσει να επικυρώσουν το αντίγραφό των Windows και 114 εκατομμύρια χρηστών, ή το 22,3%, αναγνωρίστηκαν από τη Microsoft ως πειρατές του λογισμικού. Η έρευνα που γίνεται από την Business Software Alliance, μια βιομηχανική ομάδα, που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της πειρατείας, ανεβάζει το συνολικό ποσοστό πειρατείας στο 35%.
Ο λόγος για τη διαφορά αυτή είναι αναμφισβήτητα το γεγονός ότι οι περισσότεροι με πειρατικό λογισμικό αποφεύγουν τη χρήση του WGA.
Από τα 114 εκατομμύρια που αναφέρθηκαν ότι έτρεχαν πειρατικά Windows, μόνο 56.000 συμπλήρωσαν την έκθεση, μια απαίτηση προτού τους δώσει η Microsoft ένα αντίγραφο του λειτουργικού συστήματος, σε μειωμένη τιμή. “Αυτός [ οι 56.000 ] είναι ένας πολύ καλός αριθμός, και μας δίνει ένα τεράστιο ποσό στοιχείων,” είπε ο David Lazar, ο διευθυντής του WGA της Microsoft. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις εκθέσεις για να επισημάνει τα σχέδια συστημάτων στην πειρατεία.

http://www.neowin.net/