Το You Tube αυξανει στο 1 GB το Upload

Το YouTube ανακοινώσε την διαθεσιμότητα για τους χρηστές Windows ενός desktop uploader έτσι ώστε οι χρηστές να έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν πολλαπλά βίντεο στον δικτυακό του τόπο. Η εταιρεία ακόμα ανακοινώσε ότι αύξησε το όριο μεγέθους για το κάθε βίντεο που ανεβαίνει στο YouTube στο 1 GB από τα 100 MB που είναι σήμερα, αφήνοντας όμως αμετάβλητη την χρονικη διάρκεια τους η όποια παραμένει στα 10 λεπτά.
Αυτό ίσως σημάνει ότι τα μελλοντικά βιντεακια που θα παρακολουθουμε στο YouTube θα είναι υψηλότερης ποιότητας, και λέω ίσως διότι στο blog της υπηρεσίας δεν αναφέρεται αν θα συνεχιστεί η προβολή σε 320Χ240 και με τον ήχο να παραμένει μονοφωνικός.
Μια έκδοση του desktop uploader ετοιμάζεται και για τα Mac, ενώ για το Linux δεν γίνεται καμία αναφορά.

http://www.youtube.com/blog?entry=exPJxpwQNfQ