Το τελικό design του PC των 100 $ του Negroponte;

Πιθανολογείτε πως αποφασίσθηκε το τελικό design του PC των 100 $ του N.Negroponte και της παρέας του, και είναι αυτό της συνοδευτικής εικόνας της είδησης, βάση των λεγομένων του Martin Varsavsky μετά από συνάντηση του με τον Nicholas Negroponte.

http://www.engadget.com/2006/03/04/olpc-100-laptop-shown-in-final-form/
http://www.engadget.com/2005/11/17/the-olpc-100-laptop-unveiled-at-un-net-summit/