Το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Αθήνα, 4-5-2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας (γρήγορο Internet) στην Ελλάδα έως το 2008, όπως προβλέπεται στην Ψηφιακή Στρατηγική της κυβέρνησης.

Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μεγάλου έργου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια, ύψους 210 εκατ. ευρώ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης δήλωσε: «Το Σχέδιό μας για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Internet στην Ελλάδα έως το 2008, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δυστυχώς και στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της ευρυζωνικότητας βρήκαμε την Ελλάδα του 2004 σε θέση ουραγού. Στόχος της Ψηφιακής Στρατηγικής της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί η αξιοποίηση του γρήγορου Internet από το 0,1% του πληθυσμού το 2004 σε τουλάχιστον 7% του πληθυσμού έως το 2008. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται επενδύσεις και χρηματοδοτούνται δράσεις για την ευρυζωνικότητα που ξεπερνούν συνολικά τα 450 εκατ. ευρώ. Η συγκροτημένη Ψηφιακή Στρατηγική της κυβέρνησης γίνεται καθημερινά πράξη, έχοντας ως στόχο να αλλάξει τον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας».

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 προβλέπει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και την ενίσχυση του διαφανούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τρεις μεγάλες κατηγορίες δράσεων που αφορούν σε:

α. ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών,

β. ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών, και

γ. ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών

Όλο το κείμενο
http://www.mnec.gr/newsDetails.aspx?n=345