Το MIT προειδοποιεί κρίσιμα κενά ασφαλείας στο Kerberos 5

Το MIT, δημιουργός του Kerberos, ανάγγειλε πρόσφατα κάποια vulnerabities στο λογισμικό που μπορούν να επιτρέψουν σε έναν επιτιθέμενο να πραγματοποιήσει επίθεση DOS ή να εκτελέσει κώδικα στο σύστημα που τρέχει.

http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci1003561,00.html
http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=133033&liFlavourID=1

Kerberos Security Advisories:
http://web.mit.edu/kerberos/advisories/index.html