Το Microsoft Word θα αποθηκεύει κείμενο σε ηχητική μορφή

Στην συνεχή προσπάθεια του Microsoft Office να γίνει όλο και πιο δημοφιλές, η εταιρεία θα δημιουργήσει μια επέκταση σε συνεργασία με την DAISY Consortium η όποια θα μετατρέπει το περιεχόμενο των αρχείων του Word σε ήχο. Η επέκταση θα προσφερθεί δωρεάν από την Microsoft κάποια στιγμή μέσα στο 2008, και μετά την εγκατάσταση της θα προστεθεί στις επιλογές αποθήκευσης του Word το “Save as Daisy”. Η επέκταση θα είναι συμβατή με τα Office XP, 2003 και 2007.
Daisy, είναι τα αρχικά των λέξεων “Digital Accessible Information System”, τα όποια είναι αρχεία XML τα όποια έχουν την δυνατότητα να διαβαστούν από σύνθετες ομιλίας (speech synthesizers).

http://www.itpro.co.uk/news/138171/it-forum-microsoft-and-daisy-collaborate-on-accessible-document-format.html
http://media-newswire.com/release_1057448.html
http://www.daisy.org/news/index.shtml#newsitem339