Το IAB Hellas για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του Internet Forum «WWWhy?» του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ΙΕπ) με θέμα την έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα, το IAB Hellas δια του προέδρου του κ. Γ. Ζαλοκώστα στη θέση του συντονιστή στο δεύτερο panel με θέμα «η Πορεία προς το Μέλλον» εξέφρασε τις απόψεις του οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

– Είναι θετικό ότι ο ένας στους τρεις Έλληνες κάνει χρήση του Internet, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει τους 2 στους 3 για τις ηλικίες 13-24 ετών.

– Το internet είναι ένα δημοφιλές μέσον επικοινωνίας, γεγονός που επαληθεύεται από την έρευνα Focus Bari Highlights στην οποία αναδεικνύεται ως το δεύτερο δημοφιλέστερο μέσον μετά το ραδιόφωνο με ποσοστό 79% έναντι 82% του πρώτου και μακράν μπροστά τόσο των εντύπων όσο και της τηλεόρασης.

– Στην ίδια έρευνα, αναδεικνύεται το στοιχείο ότι υπάρχει μεγάλη αναστροφή του κοινού προς το internet σε βάρος των λοιπών μέσων

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το internet είναι ένα αναπτυσσόμενο μέσον που κερδίζει πιθανώς αργά στην Ελλάδα αλλά σταθερά τις προτιμήσεις του κοινού και για το λόγο αυτό σε συνδυασμό με το εγγενές χαρακτηριστικό του να είναι αλληλεπιδραστικό (interactive) καθίσταται ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσον επικοινωνίας και προβολής επιχειρηματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Από το συνέδριο και τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν, προκύπτει ότι το internet θεωρείται ως «η ίδια η πρόοδος και το μέλλον», ένας κόσμος που προσφέρει άπειρες δυνατότητες και περισσότερες γνώσεις σε όλους .

Το IAB Hellas στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του γίνεται αρωγός της προσπάθειας εκπαίδευσης της αγοράς για το Interactive Marketing και προς τούτο συνεργάζεται με όλους τους φορείς που στοχεύουν στην κατεύθυνση της γρηγορότερης ανάπτυξης του internet στη χώρα μας.

Στους σκοπούς και τα μέσα που χρησιμοποιεί εντάσσονται και το Interactive Marketing Conference, που διοργανώνεται κάθε χρόνο καθώς και τα A2Z Seminars.
Πηγή EEXI 10/07/2006 12:00 πμ