Το Διαδίκτυο έχει Γενέθλια …

Πριν 35 έτη σαν σήμερα δημιουργήθηκε το ARPANET, το στρατιωτικό δίκτυο που θεωρείτε ως ο κοντινότερος πρόγονος του Διαδικτύου. Το Advanced Research Project Agency Network ήταν ένα δίκτυο ευρείας εμβέλειας που δημιουργήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο άμυνας. Χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τις νέες δυνατότητες δικτύωσης και την εναλλακτική μετάδοση πακέτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας, μια πρωτοποριακή μέθοδος για την εποχή εκείνη.

http://www.theregister.co.uk/2004/09/01/internet_birthday/