Το Acronis Recovery for MS SQL Server είναι το πρώτο μιας οικογένειας προϊόντων για την προστασία βάσεων δεδομένων

Η Acronis® εφαρμόζει την πολυβραβευμένη αρχιτεκτονική Acronis True Image στο Acronis Recovery™ For MS SQL Server, ενώ θα ακολουθήσουν και λύσεις για Oracle και MS Exchange Server

Η Acronis, ανακοίνωσε τη διάθεση μιας νέας οικογένειας προϊόντων λογισμικού backup και storage management που είναι ειδικά σχεδιασμένη για βάσεις δεδομένων και Mail Servers. Αρχικά είναι διαθέσιμη η έκδοση για τον MS SQL Server. Στους επόμενους μήνες θα δια-τεθούν λύσεις Oracle Database και MS Exchange.

Το Acronis Recovery ενσωματώνει την ευκολία χρήσης, καθώς και τις υψηλές επιδόσεις του βρα-βευμένου Acronis True Image, προκειμένου να ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρι-σης των βάσεων δεδομένων. Οι υπεύθυνοι μηχανογράφησης, καθώς και οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων μπορούν πλέον με μεγάλη ταχύτητα, ευκολία, αλλά πάνω απ’ όλα με ασφάλεια να κρατήσουν αντίγραφα ασφαλείας, αλλά και να ανακτήσουν βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανο-μένων των πινάκων, των διαφόρων logs και όλων των άλλων σημαντικών στοιχείων που περιέ-χουν. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια κονσόλα διαχείρισης με τη μορφή οδηγού χρήσης που δίνει δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών images τα οποία είναι μέχρι και 90% μικρότερα σε μέγεθος από την αρχική βάση δεδομένων. Επιπλέον επιτρέπει το backup σε έναν FTP server χωρίς οποια-δήποτε βήματα οργάνωσης, παρέχοντας έτσι έναν γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο μετακίνησης των backups.

«Οι ιοί δεν επιτίθενται μόνο στα PCs αλλά και σε servers που τρέχουν σε περιβάλλον Microsoft SQL Server. Μία μικρομεσαία επιχείρηση που έχει εγκατεστημένη μία εφαρμογή database backup μπορεί να γλιτώσει πολλές ώρες δουλειάς που απαιτούνται για την ανάκτηση των κατεστραμμέ-νων δεδομένων ή των μολυσμένων με ιούς βάσεων δεδομένων», δήλωσε σχετικά ο κος Walter Scott, διευθύνων σύμβουλος της Acronis.

«Οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα backup τους είναι απολύτως ασφαλή, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τις ρυθμιστικές ανάγκες που μπορούν να προκύ-ψουν, όντας ταυτόχρονα αποδοτικά, εύκολα και γρήγορα στη διαχείριση και ανάκτηση των δεδο-μένων» συμπληρώνει ο κος Scott.

«Η σειρά προϊόντων disaster recovery βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Acronis, ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους διευθυντές μηχανογράφη-σης και τους διαχειριστές βάσεων δεδομένων που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των ανόμοιων βάσεων δεδομένων μέσα στα datacenters τους», δήλωσε σχετικά ο κος Νεόφυτος Νεοφύτου, δι-ευθύνων σύμβουλος της ADAOX.

Το Acronis Recovery for MS SQL Server, είναι άμεσα διαθέσιμο και δίνει τη δυνατότητα εύκολης αποκατάστασης μιας προβληματικής ή κατεστραμμένης βάσης δεδομένων, επαναφέροντάς την στο σημείο που ήταν πριν, χωρίς την απώλεια οποιασδήποτε εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι κρίσι-μες επιχειρησιακές λειτουργίες της βάσης δεδομένων μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα και με την ελάχιστη δυνατή διακοπή της εργασίας.

Η έκδοση για SQL server παρέχει επίσης έξυπνα backing-up database images offsite μέσω ενός FTP. Οι διευθυντές μηχανογράφησης μπορούν αυτόματα να δημιουργήσουν και σχέδια αποκατά-στασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βήμα προς βήμα οδηγίες για την ανάκτηση των βάσεων δεδομένων. Η καθοδηγημένη διαδικασία το καθιστά ένα πανεύκολο στη χρήση εργαλείο για το προσωπικό, όσον αφορά στην αποκατάσταση των βάσεων δεδομένων γρήγορα, ακόμη και χωρίς δεξιότητες διαχειριστών βάσεων δεδομένων.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Το Acronis Recovery for MS SQL Server είναι άμεσα διαθέσιμο είτε από την ADAOX, είτε online από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.acronis.eu/enterprise/products/ARSQL/. Η προτεινό-μενη τιμή λιανικής έχει οριστεί στα 299 ευρώ ανά server. Η Acronis πρόκειται να ανακοινώσει μέ-σα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 εκδόσεις τόσο για την Oracle όσο και για τον Exchange Server.

Σχετικά με την Acronis (www.acronis.eu)
Η Acronis είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή προηγμένων λύσεων storage management και disaster recovery. Διαθέτει εφαρμογές λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα μη-χανογραφικά τους δεδομένα και ταυτόχρονα να διαφυλάξουν τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και το recov-erability της μηχανογραφικής τους υποδομής. Οι τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες της Acronis σε θέματα disk im-aging και disk management, έχουν κερδίσει όχι μόνο την ευρεία αναγνώριση από το σύνολο της βιομηχανί-ας υψηλής τεχνολογίας, αλλά και πολυάριθμα βραβεία για την υπεροχή τους σε τομείς όπως η προστασία δεδομένων, το backup, το system deployment και το server migration, τόσο για μηχανικές όσο και για εικο-νικές πλατφόρμες servers.

Σχετικά με την ADAOX (www.adaox.com)
Η ADAOX συστήθηκε το 2001, με στόχο την προώθηση και διανομή κορυφαίων λογισμικών λύσεων ασφά-λειας και ανάκτησης δεδομένων, στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρι-κής. Σήμερα διαθέτει γραφεία στη Λευκωσία, στην Αθήνα και στο Ντουμπάι, καθώς και ένα δίκτυο 500 συ-νεργαζόμενων εταιρειών σε 13 χώρες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων antivirus, antispam, web filtering και monitoring, intrusion detection, Internet bandwidth optimization καθώς και λύσεις για backup, data deployment.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις της Acronis παρακαλούμε επι-σκεφθείτε το http://www.acronis.com ή επικοινωνήστε με την εταιρεία:

ADAOX
Σεμιτέλου 6, 11528 Αθήνα
Τηλ: (210) 7759270
Fax: (210) 7708955
e-mail: info@adaox.com