Τι να περιμένουμε από την Microsoft τους επόμενους μήνες…

Σύμφωνα με τα blogs ορισμένων υπαλλήλων της, στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 η Microsoft διοργάνωσε την ετήσια συνεδρίαση της επιχείρησής της.
Τα θέματα που μας προτείνει να προσέξουμε περισσότερο στους ερχόμενους μήνες ένας υπάλληλος της MS ονόματι Scobleizer στο channel9.msdn.com είναι:

– Αναζήτηση MSN (http://search.msn.com/)
– Windows Media Center (http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/)
– Halo 2 (http://www.xbox.com/en-US/halo2/)
– Avalon team (http://msdn.microsoft.com/Longhorn/understanding/pillars/avalon/default.aspx)
– Media devices (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/devices/default.aspx)
– SmartPhones (http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/)
– Streets and Trips (http://www.microsoft.com/streets/)
– Photostory team (http://www.microsoft.com/windows/plus/dme/Photo.asp)
– Digital Image Suite 10 (http://www.microsoft.com/products/imaging/)
– Biztalk (http://www.microsoft.com/biztalk/)
– CRM team (http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/)
και ασφαλώς τα SQL Server και .NET/Visual Studio

http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=22566
http://blogs.msdn.com/Dave_Welsh/archive/2004/09/14/229532.aspx
http://blog.seattlepi.nwsource.com/microsoft/archives/003430.html
http://scoble.weblogs.com/