Τι άλλο θα πει ο άνθρωπος;

“As good as Apple may be, I don’t believe the success of the iPod is sustainable in the long run,” he said in an interview published in Thursday’s Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Τι άλλο θα πει ο άνθρωπος πια;!!!