Θερινά σεμινάρια: “Emerging ICT Technologies”

Tο Athens Information Technology διοργανώvει σειρά θερινών σεμιναρίων με τίτλο “Emerging ICT Technologies”. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από 4 έως και 9 Ιουλίου 2005 στις εγκαταστάσεις του Athens Information Technology (www.ait.edu.gr) στην Αττική και απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές/φοιτήτριες μηχανικούς, πληροφορικής και άλλων συναφών τεχνικών και εφαρμοσμένων κατευθύνσεων.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει ουσιαστικά το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων (τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο), αλλά και να τους παρουσιάσει προοπτικές για έρευνα, μελέτη και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στα πλαίσια των σεμιναρίων αυτών καθηγητές του ΑΙΤ θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις-τεχνολογίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων υπολογιστών και της πληροφορικής με έμφαση σε:
-Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Wireless, Mobile, Optical)
-Τεχνολογίες Υπολογιστικού Πλέγματος, Παγκόσμιου Ιστού, Περιρρέουσας Ευφυΐας (Grid Computing, Context-Aware /Pervasive/Autonomic Computing, Semantic Web)
– Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής (ICT Security)

Επιπλεόν, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτικές ασκήσεις στα εργαστήρια του ΑΙΤ (που είναι μοναδικά στην Ελλάδα), αλλά και να επισκεφτούν μονάδες της INTRACOM S.A προκειμένου να γνωρίσουν στην πράξη τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής.

Η γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική. Οι διαλέξεις αλλά και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens Information Technology. Με την ολοκλήρωση των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης των σεμιναρίων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Πληροφορίες για το θερινό αυτό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο http://www.ait.edu.gr/summerannouncment.asp, ενώ στο http://www.ait.edu.gr μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Ηρακλής Μπουραντάς (Summer School Office) Τηλ.: 210 668 2700, e-mail: ibour@ait.edu.gr
Δρ. Ιωάννης Σολδάτος (Director of Summer School) Τηλ: 210 668 2759, e-mail: jsol@ait.edu.gr