Θέλετε να μάθετε πόσο χρεώνεται το Internet στην Αυστραλία?

Ο provider iiNet που έχει minimum ταχύτητα 1,5 Mbps και maximum 8Μbps αν και είναι με ογκοχρέωση, ξεκινά από 35$ Αυστραλίας (=20,8€) με 2Gb και έχει οροφή τα 59,95$ Αυστραλίας (=35,6€) σε απεριόριστο όγκο!!!

http://whirlpool.net.au/article.cfm/1433
http://www.x-rates.com/calculator.html