Θα απαιτείται ψηφιακή υπογραφή για πολλούς drivers στα Vista x64

Η Microsoft ανήγγειλε ότι η έκδοση Vista X64 θα απαιτήσει τον κώδικα ψηφιακών υπογραφών. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το τρέχον πρόγραμμα WHQL, όπου ο χρήστης αποφασίζει τελικά πώς θέλει να χειριστεί τους μη υπογεγραμμένους ψηφιακά οδηγούς.
Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη οδηγών στα Vista, πρέπει να λάβουν ένα πιστοποιητικό ταυτότητας εκδοτών (PIC) από τη Microsoft. Η Microsoft λέει ότι δεν θα χρεώσουν για το πιστοποιητικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το Class 3 Commercial Software Publisher Certificate από τη Verisign. Αυτό κοστίζει $500 ετησίως, και όπως το όνομα υπονοεί, είναι μόνο διαθέσιμο στις εμπορικές οντότητες.
Επίσης, οι οδηγοί πρέπει να υπογραφούν για τις συσκευές που τρέχουν προστατευμένο περιεχόμενο. Αυτό περιλαμβάνει τους audio drivers που χρησιμοποιούν τον Protected User Mode Audio (PUMA) και Protected Audio Path (PAP), καθώς και τους video device drivers που χειρίζονται τις (PVP-OPM) εντολές προστασίας .

http://osnews.com/comment.php?news_id=13388
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/64bit/kmsigning.mspx