Τεχνολογική ανασκόπηση του 2004

Τεχνολογική ανασκόπηση του 2004 στα sites cnn.com, slyck.com, times.com, infoworld.com, mercurynews.com, redherring.com, forbes.com, pcworld.com και fortune.com με κυρίαρχα τα blogs, το google, το spam τους ιούς και τις δικτυακές απάτες αλλά και θέματα όπως Portable audio, E-voting, Wireless revolution, Hybrid vehicles κ.α.

cnn.com :: Year in Review 2004
http://www.cnn.com/2004/TECH/12/17/yir.scitech/index.html

slyck.com :: Review of the Year 2004
http://www.slyck.com/news.php?story=633

times.com :: Cool Tech 2004
http://www.time.com/time/techtime/200411/coolgear/1.html

infoworld.com :: 2005 Technology of the Year Awards
http://www.infoworld.com/reports/01SRtoy05.html

fortune.com :: 10 TECH TRENDS
http://www.fortune.com/fortune/technology/articles/0,15114,1011763,00.html

mercurynews.com :: 10 tech trends for 2004
http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/7612468.htm?1c

forbes.com :: 2004’s Top Technology Trends
http://www.forbes.com/execpicks/2004/01/02/102techtrendspinnacor_ii.html

αλλά και προβλέψεις για το 2005:
pcworld.com :: Innovations 2005
http://www.pcworld.com/digitalworld/article/0,aid,118917,00.asp

redherring.com :: Top Ten Trends for 2005
http://www.redherring.com/Article.aspx?a=11046&hed=Top+Ten+Trends+for+2005