Τεχνολογικα εναύσματα για κορίτσια

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα τα κορίτσια έχουν αποφασίσει μέχρι τα έκτα τους γενέθλια εάν τους αρέσουν τα μαθηματικά και η τεχνολογία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστοσελίδα (από τις Girl Scouts of america :scout: ) που περιέχει παιγνίδια και συμβουλές για γονείς ώστε να υπάρχει κάποιο έναυσμα για καλύτερη σχέση μεταξύ κοριτσιών και μαθηματικών – τεχνολογίας

http://www.girlsgotech.org