Τελευταίες παραγγελίες για HP AlphaServers

Σύμφωνα με άρθρο του theinquirer η ΗΡ ενημέρωσε τους συνεργάτες και πελάτες της για το τέλος της γραμμής των AlphaServers. Τελευταία ημερομηνία ορίζεται ως ο Οκτώβριος του 2006, με αυτά τα συστήματα να παραδίδονται τον Δεκέμβρη του επόμενου έτους. Ίσως το τέλος εποχής για τον ισχυρό αυτό επεξεργαστή…
link: http://www.theinquirer.net/?article=27546

Περισσότερα για τον επεξεργαστή Alpha: http://en.wikipedia.org/wiki/DEC_Alpha