Τα spambots που αγαπάμe

Συμφώνα με μια ερευνα της εταιρείας Marshal 6 bot είναι υπεύθυνα για το 85% των αχρήστων email που λαμβάνουμε καθημερινά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας.
Εξ αυτών των 6, ο αδιαμφισβήτητος ηγήτορας είναι το Srizbi botnet το όποιο είναι υπεύθυνο για το σχεδόν 40% όλων των spam email, ακολουθουμένo από απόσταση από το Rustock το όποιο είναι υπεύθυνο για το 21% των δισεκατομμυρίων άχρηστων και ενοχλητικών μηνυμάτων.
Συμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Network Box σε στατιστικά στοιχειά που συνέλεξαν τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για το 15% των spam email (ποσοστό το όποιο είναι 2,5 φορές περισσότερο από τον πιο στενό ανταγωνιστή τους στα spam την Τουρκία) και για το 13% όλων των νέων ιων.

http://www.marshal.com/trace/traceitem.asp?article=567
http://thetechdon.com/40-of-all-spam-comes-from-just-one-source/