Τα προϊόντα Filemaker 9 Extended English, Central European Editions είναι πλέον διαθέσιμα

Η Άνοδος ΑΕ – Adobe Authorized Distributor – σας ενημερώνει ότι πλέον είναι διαθέσιμες, οι νέες Central European εκδόσεις με ειδικά, προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά για τους χρήστες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης.

Ειδικότερα δε, για τους Έλληνες χρήστες παρέχονται νέα χαρακτηριστικά όπως, προσαρμοσμένο μενού βοήθειας, νέο Instant Web Publishing, ταξινόμηση γλώσσας με την επιλογή Greek Mix που αναγνωρίζει το λατινικό αλφάβητο και το ταξινομεί μέσα στο ελληνικό κείμενο, επιλογή μετατροπής encoding, που επιτρέπει στους χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του FileMaker (πριν την έκδοση 7) να μεταφέρουν τις βάσεις δεδομένων με ευκολία και ασφάλεια, επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής κειμένου, σε μορφή non-roman, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του χρήστη, υποστήριξη του εργαλείου “cocAspell” (Mac OS X interface για Aspell) από Mac OS 10.4.x καθώς και βελτιωμένη υποστήριξη non-roman χαρακτήρων σε Macintosh.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ανοδος Α.Ε. http://www.anodos.gr – 210 9717 016