Τα Πνευματικά Δικαιώματα περιλαμβάνονται στους ελεγκτικούς στόχους πρώτης προτεραιότητας της ΥΠ.Ε.Ε

Η Business Software Alliance (BSA) χαιρετίζει με ικανοποίηση την ανακοίνωση του προγράμματος δράσης 2006 της ΥΠ.Ε.Ε (Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων – πρώην ΣΔΟΕ) σύμφωνα με την οποία τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνονται στους ελεγκτικούς της στόχους πρώτης προτεραιότητας. Η προγραμματισμένη και συστηματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και νόμιμων αδειών χρήσης λογισμικού θα φέρει απτά αποτελέσματα στην μείωση της πειρατείας λογισμικού στην χώρα μας.

Η χρήση προγραμμάτων λογισμικού με άδεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας και την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη Παγκόσμιας Μελέτης για την πειρατεία λογισμικού που διενεργήθηκε από την IDC για λογαριασμό της BSA (www.bsa.org/hellas), το ποσοστό πειρατείας στην χώρα μας ανέρχεται στα 62% για το 2004. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ανάμεσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση – η οποία έχει μέσο όρο 35% – αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα μπορούμε ακόμα να βελτιώσουμε σημαντικά το συνολικό πλαίσιο προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Υπολογίζεται ότι η μείωση της πειρατείας στην Ελλάδα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να συνεισφέρει 351 εκ. ευρώ στο ΑΕΠ και να δημιουργήσει 1300 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στα επόμενα χρόνια.

«Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες αυτές αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η μείωση της πειρατείας στη χώρα μας. Υποδεχόμαστε με ικανοποίηση κάθε παρόμοια εξαγγελία και ενέργεια που συμβάλλει στην αποτελεσματική και νόμιμη χρήση του λογισμικού. Η σωστή και μεθοδική υλοποίηση των μέτρων αυτών αναμένεται ότι θα μειώσει σημαντικά τη χρήση παράνομου και αναξιόπιστου λογισμικού, ενώ παράλληλα θα κάνει σαφές ότι η χώρα μας σέβεται και προστατεύει την Πνευματική Ιδιοκτησία» δήλωσε η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου Νομική Σύμβουλος της BSA.

Η ΥΠ.Ε.Ε. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της που δημοσιοποιήθηκε από την ιστοσελίδα της ( http://www.ypee.gr ), προβλέπει μεταξύ άλλων 70.000 στοχευμένους ελέγχους εντός του 2006. Η νέα συντεταγμένη, οργανωμένη και αξιόπιστη υπηρεσία θεωρεί ότι η άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων επιβάλλει ήθος και ευγένεια, σεβασμό στα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών, διαφάνεια ενεργειών, πίστη στην νομιμότητα και την ισονομία, και επαγγελματισμό, αξίες τις οποίες ενστερνίζεται απόλυτα η BSA.
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=82143