Συνθετική βιολογία και επεξεργαστές

Με συνθετική βιολογία *, μια ομάδα καθηγητών του MIT έχει σχεδόν ολοκληρώσει έναν επεξεργαστή χρησιμοποιώντας DNA.

* Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας τομέας της εφαρμοσμένης μηχανικής που θα κάνει για τα βιολογικά μόρια ότι η ηλεκτρονική έχει κάνει για τα ηλεκτρόνια.

http://www.wired.com/wired/archive/13.01/mit.html?tw=wn_tophead_5

Συνθετική βιολογία:
http://web.mit.edu/synbio/www/
http://a1112.g.akamai.net/7/1112/492/20040528/www.wired.com/wired/archive/13.01/images/FF_168_mit2_f.jpg