Συνεργασία Microsoft και Cisco για περισσότερη ασφάλεια στα δίκτυα

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια λύση που θα επιτρέπει στους διαχειριστές των δικτύων να ελέγχουν και να διαχειρίζονται και τις εγκαταστάσεις των Windows και τη δικτυακή αρχιτεκτονική Cisco. Οι δυο επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν επίσης να εφαρμόσουν τα στάνταρτ πρότυπα της βιομηχανίας για την ασφάλεια των δικτύων και τον έλεγχο πρόσβασης.

http://www.technewsworld.com/story/news/37396.html
http://www.forbes.com/2004/10/18/1018autofacescan04.html
http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=50500338