Συνεργασία HP & MANDRIVA

Η MANDRIVA ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την ΗΡ με σκοπο την κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με προεγκατεστημένο το Mandriva LInux και την διάθεσή τους σε 37 χώρες της Λατινικής Αμερικής.

http://www.hardwarezone.com/news/view.php?id=3571&cid=11