Συνέδριο «Ηλεκτρονική Δημοκρατία: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Στις 16 και 17 Μαρτίου πραγματοποείται το 2o Εθνικό Συνέδριο του Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο “Ηλεκτρονική Δημοκρατία: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ”.

Πρόγραμμα του συνεδρίου και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στο:
http://www.scis.aua.gr/