Στην Cosmotelco η άδεια για το WiMax

Αποτελέσματα της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης

Με την κατακύρωση στην εταιρεία COSMOTELCO του Δικαιώματος Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (3459-3473 ΜΗz και 3559-3573 MHz) Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz, (δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου τεχνολογίας Wi MΑΧ), ολοκληρώθηκε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία η διαδικασία της Δημοπρασίας που διεξήγαγε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Το Εκπλειστηρίασμα που αντιστοιχεί στο Δικαίωμα Χρήσης ανήλθε στα 20.475.000 ευρώ ενώ η τιμή εκκίνησης της διαδικασίας χορήγησης του Δικαιώματος είχε ορισθεί στα 1.650.000 ευρώ.

Στη Δημοπρασία που έληξε ύστερα από τη διεξαγωγή 18 γύρων προσφορών, συμμετείχαν επίσης, οι εταιρείες TELLAS, VODAFONE, HELLAS ON LINE, FORTHNET, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και CLEARWIRE EUROPE S.ά.R.L.

Σύμφωνα με δήλωση του Πρόεδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη «Η ανάδειξη του Αναδόχου για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων Wi MΑΧ αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσίων στη χώρα μας, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μεγάλες αποστάσεις. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα οφέλη από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η επίτευξη τόσο υψηλού εκπλειστηριάσματος (12πλάσιου από την τιμή εκκίνησης) σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εταιρείες στην προώθηση της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στο χώρο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς και στο ρυθμιστικό περιβάλλον που ευνοεί την προαγωγή του.»

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια έχει διάρκεια 10 έτη και παρέχει το δικαίωμα ανάπτυξης δικτύου ΣΑΠ και παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται σε συνδρομητές που κινούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας, λαμβάνουν όμως την υπηρεσία σε σταθερά σημεία (νομαδικές υπηρεσίες). Οι συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία της υποδομής Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει την αναγκαία υποδομή για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τουλάχιστον στο 20% του πληθυσμού σε επτά γεωγραφικές ζώνες της χώρας εντός τεσσάρων ετών από τη χορήγηση του δικαιώματος.

eett