10 σημεία για το iPod

Στο SmartMoney.com δημοσιεύεται άρθρο με 10 επίμαχα σημεία που δεν είναι γνωστά ή πιο σωστά δεν προβάλλονται αρκετά και αφορούν στο mp3όφωνο της Apple. Πρόκειται για αρνητικά σημεία που σύμφωνα με το συγγραφέα του άρθρου (σημείο 1) ίσως οδηγήσουν την Apple -κυρίαρχο του παιχνιδιού της αγοράς- σε απομόνωση και προφανώς πτώση της δύναμής της.

http://www.smartmoney.com/10things/index.cfm?story=june2006