ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.E Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα καθώς ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσίασε ταχεία αύξηση της τάξης του 85%, υπερβαίνοντας στις 30-9-2007 τις 900.000 συνδέσεις (διείσδυση 8,1%) έναντι 488.000 συνδέσεων στις 31-12-2006. Εκτιμάται δε ότι μέχρι το τέλος του 2007 ο μεν αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών θα υπερβεί το 1.000.000, η δε διείσδυση θα πλησιάσει το 10%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η CoCom (Communications Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα έχει ξεφύγει από τη θέση της ουραγού στην ευρυζωνική διείσδυση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. ξεπερνώντας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Σλοβακία και την Πολωνία. Επίσης, η ετήσια αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα το 12μηνο 6/2006 – 6/2007 παρουσιάζεται υψηλότερη της αντίστοιχης μέσης αύξησης στην Ε.Ε. Το γεγονός αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα της αλματώδους αύξησης της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Επισημαίνεται ότι οι γραμμές ΑΠΤΒ οκταπλασιάστηκαν σε σχέση με το τέλος του 2006, υπερβαίνοντας τις 160.000 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 (ποσοστό 17,8% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 20.000 γραμμών στο τέλος Δεκεμβρίου 2006 (ποσοστό 4% επί των ευρυζωνικών γραμμών).

Η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή αύξηση των χώρων συνεγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2007, παραδόθηκαν 35 νέα αστικά κέντρα με φυσική συνεγκατάσταση, εκ των οποίων τα 20 βρίσκονται εκτός Αθηνών. Με την αύξηση αυτή ο αριθμός των αστικών κέντρων με φυσική συνεγκατάσταση έφτασε τα 100. Οι συνδρομητές που είναι εξυπηρετούνται από τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 50% του συνόλου των συνδρομητών.

Οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ε.Ε. παρουσιάζουν ως ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο σύγκλισης με την Ε.Ε. (όσον αφορά στη διείσδυση της ΑΠΤΒ επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών) μέχρι το τέλος του 2009. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ΑΠΤΒ κατά 20% (εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης στην υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει σταθερός). Η αύξηση αυτή φαίνεται να επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό αιτημάτων των εναλλακτικών παρόχων για γραμμές ΑΠΤΒ και το ρυθμό ικανοποίησης των σχετικών αιτημάτων από την ΟΤΕ Α.Ε. κατά τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη «η πρόοδος που επιτελείται όσον αφορά στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των αρμόδιων φορέων, του κράτους, των εταιρειών και του Εθνικού Ρυθμιστή. Η αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην εντατική και στενή εποπτεία από την ΕΕΤΤ του προγράμματος κατασκευής χώρων φυσικής συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα της ΟΤΕ Α.Ε., για την παροχή από τους εναλλακτικούς παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω ΑΠΤΒ σε όλη τη χώρα. Η κατασκευή χώρων φυσικής συνεγκατάστασης έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος, υπό την εντατική επίβλεψη της ΕΕΤΤ, και στην Περιφέρεια. Τα θετικά αποτελέσματα που αποφέρουν οι προσπάθειές μας, μας δίνουν αισιοδοξία αλλά δεν μας αφήνουν περιθώρια για να εφησυχάζουμε. Η επίτευξη της σύγκλισης είναι ένας στόχος εφικτός και η ΕΕΤΤ θα εντείνει τις ρυθμιστικές και εποπτικές της παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή».

Περισσότερα στοιχεία για την πορεία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα(Γ’ Τρίμηνο 2007) είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και συγκεκριμένα:

http://www.eett.gr/EETT/NewsReleases/Announcments/Broadband2007Q3.pdf