Σε φάση υλοποίησης το “diodos.net.gr” για το φοιτητικό Ίντερνετ.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Δίοδος” και ήδη εισήλθαν σε τελική ευθεία οι εμπλεκόμενοι φορείς που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ:

Οι δύο δικτυακοί τόποι -υπό την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)- που θα φιλοξενήσουν το πρόγραμμα “Δίοδος” είναι εκχωρημένοι αλλά ακόμη ανενεργοί στις διευθύνσεις http://www.diodos.edu.gr και http://www.diodos.net.gr.

Στις πύλες που θα κατασκευαστούν στις δύο προαναφερόμενες διευθύνσεις θα αναφέρονται αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι των Παρόχων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (ISP) που θα παρέχουν το φοιτητικό Ίντερνετ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Πάροχοι θα υποχρεωθούν για να συμμετάσχουν στο “Δίοδος” να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες θα είναι της τάξης των 500.000 ευρώ ανά Πάροχο.

Πηγή:
http://www.in.gr/tech/diodos-edet-internet.asp