Σε 1600 απολύσεις προχώρα η AMD

Η εταιρεία ημιαγωγών AMD ανακοινώσε ότι στο πρόσεχες διάστημα θα προχωρήσει στην κατά 10% μείωση του προσωπικού της (1600 άτομα). Ταυτόχρονα ανακοινώσε ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν πτώση
15% ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2007 υπήρξαν ζημίες 1,7 δις δολαρίων.
Η εταιρεία δικαιολογεί την πτώση αυτή λογω αποσβέσεων οι οποιες προέρχονται από την εξαγορά της ΑΤΙ, αλλά και των προβλημάτων του TLB BUG που παρουσίασαν οι νέοι της επεξεργαστές Phenom & Barcelona με αποτέλεσμα τις χαμηλές πώλησεις των επεξεργαστών αυτών.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών, η μετοχή της εταιρείας παρουσίασε πτώση.
Η AMD πιστεύει ότι με την διάθεση των επεξεργαστών δίχως το τεχνικό πρόβλημα του TLB BUG – η όποια έχει ξεκινήσει – αλλά και με την μείωση του προσωπικού της ότι σύντομα θα επανέλθει στην κερδοφορία.

http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/04/08/amd-dirk-meyer-things-better
http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/04/08/amd-stock-takes-hit