45.6 προτιμούν το διαδίκτυο από τα υπόλοιπα ΜΜΕ

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη Online Publishers Association (OPA), ένα ποσοστό 45.6 τοις εκατό μεταξύ ηλικιών 18 έως 54 ετών, επέλεξαν το Διαδίκτυο ως το αγαπημένο τους μέσο αντί της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου, των εφημερίδων, και των περιοδικών. Δεύτερο μέσο στην έρευνα βγήκε όπως ήταν αναμενόμενο η τηλεόραση.

http://www.internetweek.com/breakingNews/showArticle.jhtml?articleID=47902466
http://www.online-publishers.org/?pg=opa_rsrch&dt=1