Πρώτη η Ελλάδα παγκοσμίως στο ρυθμό αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων

Πρώτη η Ελλάδα παγκοσμίως στο ρυθμό αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων για το β΄ τρίμηνο του 2006 – Νέα αύξηση των Τοπικών Βρόχων μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης

Η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα στον κόσμο για το δεύτερο τρίμηνο του 2006 όσον αφορά στις ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Global Broadband Statistics της Point Topic . Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του αριθμού των ευρυζωνικών συνδέσεων της τάξης του 44%, ενώ ακολούθησε η Ινδία με 40% και η Νότια Αφρική με 24%.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι τοπικοί βρόχοι των εναλλακτικών παρόχων που λειτουργούν μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του ΟΤΕ, ανήλθαν σε 13.448 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 95,4 % και του 26,2 % σε σχέση με τον Ιανουάριο 2006 και τον Ιούνιο 2006, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των αστικών κέντρων του ΟΤΕ στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση και τα οποία ανήλθαν σε 24 έναντι 1 στις αρχές του έτους, ενώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 150 περίπου σε χρονικό διάστημα ενός έτους από σήμερα.

Σημειώνεται ότι η συνεγκατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παρέχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι καινοτόμες υπηρεσίες (πχ. VoIP, video on demand, triple play, high speed internet) προς τους τελικούς χρήστες με την μορφή της πλήρους ή της μεριζόμενης πρόσβασης.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη “Η ΕΕΤΤ, θεωρώντας την ύπαρξη ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά ως το βασικό μέσο για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, διαθέσιμων επιλογών και τιμών. Η δε ανάδειξη της Ελλάδας σε πρώτη χώρα παγκοσμίως στο ρυθμό αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων αφενός επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για το μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας στη χώρα μας και αφετέρου ενθαρρύνει το πολυδιάστατο έργο μας που έχει ως στόχο να καταστεί η Ελλάδα διαδικτυακή δύναμη. Τα νεότερα αυτά στοιχεία αποτελούν μια “μικρή νίκη” από τις πολλές που χρειάζεται η χώρα μας για να πετύχουμε την εξάπλωση του ευρυζωνικού Διαδικτύου και πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν σ’ αυτήν την επιτυχία. Αυτό όμως δεν μας απομακρύνει από την τελευταία θέση στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και συνεπώς χρειάζεται όλοι μας – με πρώτη βέβαια την Πολιτεία – να βάλουμε πιο ψηλά τον πήχη και να θέσουμε υψηλότερους στόχους. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και να σκεφτούμε καινοτόμους τρόπους, μεθόδους και υπερβάσεις που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε αυτούς τους υψηλότερους στόχους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μόνο έτσι θα έχουμε ελπίδα να προσεγγίσουμε τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές μας”.

12 Οκτωβρίου 2006

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT12_10_06.html