Πρόθεση συμμετοχής στον τομέα της Υγείας από την Atos Origin

Η εταιρεία Atos Origin Hellas A.E. ως θυγατρική εταιρεία της πολυεθνικής Atos Origin συμμετέχει στην προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Με την ομιλία του Δρ. Peter Taylor κατά την διάρκεια του συνεδρίου της εταιρείας ORACLE Hellas, η Atos Origin εγκαινιάζει ουσιαστικά την συμμετοχή της στον τομέα της Ελληνικής Υγείας με έμφαση στην δημόσια Υγεία.

Οι επιτυχίες της Atos Origin στην ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Υγεία έρχονται να συμβάλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του ΙΑSYS παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής στην χώρα μας. Η Atos Origin συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες πληροφορικής στη χώρα μας σε διαχείριση μεγάλων έργων, όπως αυτό της πληροφορικής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας τον προηγούμενο Αύγουστο. Οι λύσεις της Atos Origin βασίζονται πάντα σε ανοικτές αρχιτεκτονικές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επένδυση των πελατών της μέσω της μακροπρόθεσμης χρήσης συστημάτων πληροφορικής χωρίς να απαιτούνται συνεχείς αναβαθμίσεις ή επιπρόσθετα συστήματα διασύνδεσης των επιμέρους υποσυστημάτων μιας πολυσύνθετης λύσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Atos Origin στη χώρα μας καλύπτει την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων της Κύπρου και του Ισραήλ και διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης έργων και της ασφάλειας δικτύων πληροφορικής.

—-
(www.flash.gr)