Προτάσεις media players

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε κάποιο MP3 player τώρα τα Χριστούγεννα, τότε σίγουρα θα σας βοηθήσει το review αρκετών “iPod Killers” του MP3 Newswire. Η λίστα περιλαμβάνει και αρκετά media players που προβάλουν και video και εικόνες εκτός από την απλή αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

http://www.mp3newswire.net/stories/2004/xmasplayers2.html