Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

To BigFix είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει πως μπορεί να ανιχνεύσει και να διορθώσει όλων των ειδών τα προβλήματα στον υπολογιστή σας, ώστε να μην είναι το σύστημά σας ανοιχτό σε επιθέσεις και ιούς.

http://bigfix.com/